O PROJEKTU
Družbene posledice povečane populacije starejših v obdobju demografskega staranja, kar je še posebej vidno znotraj držav članic Evropske unije, imajo pomemben vpliv na volilne vzorce in politično participacijo Evropskih državljanov. Kljub temu, da starejše generacije v Sloveniji v večjem obsegu participirajo na volitvah kot mlajše generacije, je njihovim volilnim preferencam na ravni EU namenjeno zelo malo pozornosti. Približevanje Evropske unije, njenih politik, institucij in še posebej neposrednih oblik politične participacije starejšim Evropskim državljanov je glavni namen tega projekta.

V želji, da bi s projektom povečali zavedanje o Evropski uniji, parlamentu in volitvah, smo v trajanju projekta izvedli 6 EU kviz prireditev. Te prireditve so bile informativno-zabavne narave, njihov cilj pa je povečanje znanja in zavedanja o EU in še posebej o prihajajočih volitvah v Evropski parlament.
DOGODKI
Dogodki projekta so bili v obliki interaktivnega kviza, ki se je v seriji 6. dogodkov odvijal znotraj že ustaljene in javnosti poznane oddaje Srebrni talenti v okviru Gostilne Pr’ Francet.

Na kvizu so tekmovalci tvorili 4 skupine z 1 - 5 ljudi, kjer se je najboljša skupina ali posameznik uvrstila v finale. Tekmovalci so bili stari 65 let ali več. Najstarejša udeleženka kviza je imela 90 let.

Pozamezni kviz je trajal do 30 minut, imel je 10 težavnostnih stopenj in 30 vprašanj (izbrati so morali pravilen odgovor izmed štirih možnosti).

Vsi aktivni udeleženci so prejeli simbolične nagrade.Zmagovalci EU kviza pa turistično-informativno potovanje v Bruselj.

BAZA ZNANJA