Reference

/2011 – 2012/ Svetovni dan informacijske družbe

Leta 2006 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 17. maj  za svetovni  dan informacijske družbe. Vsako leto ta dan obeležimo s sklopom informativno – predstavitvenih dogodkov, ki poudarjajo vpliv IKT na ekonomske dosežke in koristi za celotno družbo. Pri tem je ključni razvojni izziv zagotavljanje širokega nabora enostavno povezljivih integriranih elektronskih storitev in zagotovitev čim širše dostopnosti do teh storitev za vse skupine uporabnikov.

/2007 – 2011/ Park informacijske družbe

Park informacijske družbe,  je namenjen predstavitvi IKT tehnologij in drugih storitev, ki omogočajo kakovostno starost in bivanje. S Parkom informacijske družbe želimo promovirati uporabo tehnologij in storitev, ki omogočajo samostojno in aktivno življenje starejših ter ljudi s posebnimi potrebami.

/2010/ Organizacija uvodnega srečanja Gibanja za medgeneracijsko sodelovanje

/2010 – 2011/ Za strpno in socialno vključenost vseh generacij – EACEA, Citizenship program

/2010/ 3 dnevna mednarodna konferenca: Pot k blaginji in socialni vključenosti starejših

/2009/ 3 dnevna mednarodna konferenca: Vloga starejših v sodobni slovenski družbi

/2007 – 2012/ Festival za tretje življenjsko obdobje

F3ŽO predstavlja in uveljavlja prepričanje, da ima Slovenija velik ustvarjalni in delovni potencial v starejši populaciji prebivalstva. S Festivalom želimo pokazati kaj zmore starejša generacija, kakšne so poti do njenega enakopravnega vključevanja v družbene tokove in programe, ki bodo starejše obravnavale kot enakopraven del prebivalstva.

/2008/ Projekt RoJ – računalniško učenje in računalniška pismenost mentorjev za E-vključenosti ogroženih ciljnih skupin

V okviru konzorcija RoJ se kot del civilne družbe zavzemamo za vključevanje starejših, invalidov, Romov in drugih socio-ekonomsko ranljivih skupin v informacijsko družbo. Predstavnike teh skupin bo program RoJ povezal in motiviral za prostovoljno vseživljenjsko izobraževanje na področju sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter za aktivno rabo tehnologije v vsakdanjem življenju

/2008/ E-inclusion mednarodna konferenca

/2008 in 2009/ Slovenski forum inovacij

Na forumu se enkrat letno zbere inovativni potencial Slovenije, ki sprede nove poslovne mreže. Najboljše inovacije  ocenjene s strani komisije se predstavijo na razstavi inovacij. Pomemben del dogodka je poslovno in tehnološko stičišče, kjer omogočamo inovatorjem in podjetnikom, da se srečajo z največjimi slovenskimi strokovnjaki z različnih poslovnih in tehničnih področij.