O inštitutu

Inštitut Hevreka! je neprofitna nevladna organizacija in je aktivna na področju promocije inovacij in inovativnosti, kulture in aktivnega državljanstva ter medgeneracijskega sodelovanja od leta 2007.

Glavne aktivnosti Inštituta so:

  • predstavitev dosežkov ustvarjalnosti in inovacij na področju znanosti,
  • tehnike in umetnosti, ozaveščanje o pomenu ustvarjalnosti in inovativnosti,
  • širjenje in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti na področju znanosti, tehnike in
  • aktivno državljanstvo, spodbujanje inovativnih pristopov za trajnostni razvoj družbe .

Cilj organizacije je povezovanje EU politik, strategij in iniciativ preko inovativnih in interaktivnih dogodkov, konferenc in okroglih miz. Inštitut Hevreka! zavzame vlogo mediatorja organizacij in posameznikov in igra ključno vlogo kot komunikacijski kanal med različnimi fokusnimi skupin. V našem profesionalnem omrežju se vrsti število posameznikov in organizacij iz Slovenije in tujine, predvsem iz držav Zahodnega Balkana.

V zadnjih letih je usmeritev programov, ki inštitut izvaja in predvideva, iz področja aktivnega državljanstva, fokus je na projektih ki podpirajo evropsko identiteto, evropsko državljanstvo, kot tudi vpliv politik EU na nevladni sektor in na vsakdanje življenje državljanov EU.