Projekt »Zdravstveno ozaveščanje prebivalcev lokalnih skupnosti o preventivi in obravnavi kroničnih uroloških bolezni in stanj – UROŠ«

Program UROŠ naslavlja področje preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni in je namenjen krepitvi zdravstvene ozaveščenosti prebivalcev lokalnih skupnosti o preventivi in obravnavi najpogostejših kroničnih uroloških bolezni in stanj:

  • motenj kontinence
  • okužb sečil in
  • raka prostate in mehurja

S programom partnerji Inštitut Emonicum, društvo Uroloških bolnikov Slovenije, Onkološki inštitut Ljubljana, Železniški zdravstveni dom Ljubljana in Inštitut Hevreka! naslavljamo tudi vse težjo dostopnost do zdravstvenih storitev, veliko kadrovsko pomanjkanje na področju urologije in dejstvo, da se dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni in raka prostate in mehurja slabšajo in da jih z dobro preventivo v več kot 1/3 primerov lahko preprečimo. V program zato partnerji vključujemo aktivnosti za njihovo zgodnje odkrivanje. K zmanjševanju obolevnosti oziroma nastanka raka bomo prispevali z izobraževanjem o dejavnikih, kot so način življenja, skrb za zdravje, preventivne dejavnosti ter pravočasno ukrepanje pri zaznavi sprememb, ki v napredovani fazi zmanjšujejo možnosti ozdravljenja.

S programom želimo v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji in v domačem okolju s sodelovanjem stroke, odgovornih lokalnih deležnikov in prebivalcev vseh starostnih skupin okrepiti njihovo zdravstveno pismenost in razviti načine učinkovitih preventivnih pristopov ter osebne vsakodnevne obravnave za ozaveščeno, zdravstveno razgledano lokalno skupnost z zdravimi in socialnimi navadami.

S programom želimo bolnike spodbuditi, da bodo začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje, pridobili potrebna znanja in veščine ter izoblikovali pozitivna stališča in vedenjske vzorce za zdrav življenjski slog.