Uspešen projekt ASSO

Partnerji projekta ASSO so se sestali zadnji dan marca 2015. Obravnavali so naloge za končno poročilo projekta. Na svojem osmem srečanju so si izmenjali tudi informacije po posameznem partnerju.

asso-31mar2015

Presegli so skoraj vse zastavljene kazalnike in cilje v projektu. Na področju informativnih dogodkov je bilo devet dogodkov (predvidenih 5):

  • udeležba in predstavitev projekta ASSO na 14. Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani ter
  • na sejmu Družina, zdravo življenje v Celovcu,
  • izvedeni sta bili dve tiskovni konferenci ( Celovec in Ljubljana),
  • 4 informativni dnevi ( v DCA Ljubljana) o projektu ter
  • predstavitev projekta na tematskem sestanku članov  MZU.

Predvidenih 40 dogodkov, seminarjev, delavnic, svetovanj, čezmejnih izmenjav, slovenske vsebine v avstriji in avstrijski teden v Sloveniji je bilo preseženih. Skupno je bilo preko 100 različnih vsebin v Avstriji in Sloveniji.

Tudi medijsko je bil projekt dobro spremljan, enako pa velja tudi za dvojezično spletno stran.

Izdelana je bila mednarodna raziskava o dnevnih centrih v Evrop.

Hkrati so tekoče evalvirali svoje delo. Končna ugotovitev je bila, da je projekt ASSO zelo dobro uspel.