Uspešno zaključen program izmenjave kadrov

V Celju je od 4. do 6. marca potekal drugi del petdnevne čezmejne izmenjave strokovnega kadra iz Avstrije v projektu ASSO.

Avstrijski udeleženci so bili nastanjeni v Celju, kjer so se udeležili programa strokovnega usposabljanja, ki je bil namenjen izmenjavi izkušenj ter pridobivanju novih znanj in idej za delo v centrih aktivnosti za starejše in medgeneracijskih centrih. Že pri pripravi programa so bile upoštevane ugotovitve projektnih študij, predlogi partnerjev in udeležencev programa. Program je potekal 8 ur dnevno, polovica časa je bila namenjena ogledom dobrih praks in praktičnemu prikazu vsebin, ki so bile predstavljene v teoretičnem delu.

Prvi dan so spoznali kako se učijo različne generacije in kako motivirati ljudi različnih generacij za učenje. Popoldan so obiskali celjski Stari grad, kjer je potekala delavnica na temo Naravna in kulturna dediščina povezuje generacije. Prvi dan so zaključili s predavanjem o vključevanju prostovoljcev v aktivnosti dnevnih centrov.

Drugi dan dopoldan se je začel z predavanjem Ustvarjalnost kot odziv na motnje – slovenski primeri medgeneracijskega učenja. V popoldanskem času so se odpravili v Mestni muzej Celje, kjer so si ogledali stalno razstavo Mesto pod mestom, kjer je potekala tudi delavnica z naslovom Generacije z roko v roki. Sledilo je predavanje Učenje nas povezuje s predstavitvijo učenje tujega jezika za različne generacije. Za zaključek dneva pa so se gostje neformalno družili s slovenskimi prostovoljci in izmenjevali ideje o medgeneracijskem sodelovanju.

Zadnji dan dopoldan so spoznali kako okolje vpliva na učenje. Preostanek dneva pa je bil namenjen didaktičnim pristopom k izobraževanju odraslih. Za konec so poklepetali, povedali svoja mnenja in videnja o čezmejni izmenjavi strokovnega kadra ter opravili evalvacijo programa.

Program, ki so ga izvedli, predstavlja skrbno načrtovane in vsebinsko pestre dejavnosti, ki generacije povezuje pri izmenjavi znanj in izkušenj v obojestransko korist. Povezovanje generacij ni le skupno delovanje več generacij, je več kot to. Pomembno je znati živeti v sožitju in se razumeti, si znati prisluhniti in razumeti drug drugega, ob tem pa biti dovolj strpen in razumevajoč za različne načine razmišljanja, značilne za vsakogar posebej. Bistvo je v ustvarjanju mostov med generacijama, v moči in želji po druženju in iskanju različnih poti zbliževanja generacij.

asso-izmenjava-globasnica-marec-2015-07asso-izmenjava-globasnica-marec-2015-09