Klepet o medgeneracijskem sodelovanju

Človek ima v vsakem obdobju svojega življenja možnost, da se druži, živi in sodeluje z vsemi generacijami. Ljudje se najbolj povežemo med seboj takrat, ko se za nekaj zavzemamo ali ko nekaj ustvarjamo skupaj.

Sodelovanje med generacijami

V sredo, 28. januarja 2015 je Social d.o.o. organiziral »Klepet o medgeneracijskem sodelovanju«. Dogodek se je odvijal v okviru projekta ASSO, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa OP SI-AT 2007-2013. Projekt prispeva k izboljšanju storitev za starejše osebe na čezmejnem območju ter izboljšuje čezmejno, medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje in ohranja kulturno in jezikovno dediščino Slovenije in Avstrije.

Na klepetu so sodelovali predstavniki različnih institucij, ki se zavedajo, da povezovanje generacij pomeni vzpostavljanje sodelovanja in medsebojnega spoštovanja ter krepitev solidarnosti med mlajšimi in starejšimi. Pri tem je nadvse pomembna  vzgoja za strpnost in medsebojno razumevanje ter razvijanje pozitivne podobe staranja in starejših ljudi v družbi.

asso-celje-medgeneracijsko-sodelovanje-20150128-2asso-celje-medgeneracijsko-sodelovanje-20150128-1

Statistika

O staranju prebivalstva govorimo, ko se delež prebivalcev, starih 65 ali več let, med vsemi prebivalci povečuje. Za Slovenijo je značilno, da ima že od sredine leta 2003 več starega (tj. oseb, starih 65 ali več let) kot mladega prebivalstva (tj. otrok do 15. leta). Delež prebivalcev, mlajših od 15 let, je v prvi polovici leta 2014 znašal 14,6 %, delež prebivalcev, starih 65 ali več let, pa 17,5 %. Indeks staranja je dosegel vrednost 119,6. To pomeni, da je v Sloveniji živelo na 100 prebivalcev, mlajših od 15 let, skoraj 120 prebivalcev, starih 65 ali več let.

Med državami članicami EU je imela največji delež starejših prebivalcev Italija (21,2 %).

VIR: Statistični urad RS