Partnersko srečanje v Ljubljani

Partnerji projekta so se 20.januarja 2015 sestali  v prostorih  Mestne zveze upokojencev.

Uvodoma so ugotovili, da so vsi partnerji v projektu do vmesnega poročila dosegli vse zastavljene cilje in kazalnike.  Seznanili so se s  partnersko evalvacijo. V Dnevnem centru v Globasnici so do zdaj imeli: 22 kulturnih dogodkov, 21 izobraževalnih dogodkov, 12 etnografskih dogodkov, 7 medgeneracijskih dogodkov 5 delavnic e-pismenosti in 13 prosto časovnih delavnic za starejše. Informacijska pisarna je dobro obiskovana. Izdelani so bili elaborati in izvedeni dogodki Mestne zvez upokojencev v Globasnici ter programi in izmenjave strokovnih kadrov in prostovoljcev. Na spletni strani se redno objavljajo dogodki projekta ASSO, ravno tako pa redno izhajajo tudi eNovice.