Prva izmenjava strokovnih kadrov uspešna

V Celju je 4. in 5, decembra potekala prva dvodnevna čezmejna izmenjava strokovnega kadra iz Avstrije v projektu ASSO. Goste sta sprejela predstavnika partnerja projekta Social d.o.o. Primož Božnik in Nevenka Gračner.

asso-izmenjava-celje-01

Avstrijski udeleženci so bili nastanjeni v Celju, kjer so bili deležni programa strokovnega usposabljanja, ki jim je omogočil izmenjavo izkušenj ter pridobivanje novih znanj in idej za delo v centrih aktivnosti za starejše in medgeneracijskih centrih. Pri pripravi programa so bile upoštevane ugotovitve projektnih študij, predlogi partnerjev in udeležencev programa. Program je potekal 8 ur dnevno. Polovica časa je bila namenjena ogledom dobrih praks in praktičnemu prikazu vsebin, ki so bile predstavljene v teoretičnem delu.

Prvi dan so spoznali kako pripraviti program in ga tudi realizirati v praksi. Obiskali so Regijski medgeneracijski center Celje, kjer so jim predstavili aktivnosti za starejše in izvedli tri delavnice. V popoldanskem delu je predstavitev začetka delovanja  regijskega medgeneracijskega centra v Celju predstavila Suzi Kvas, direktorica Javnega zavoda Socio.

Na Miklavžev petek so obiskali Ljudsko univerzo Šentjur, kjer  jim je Alja Polenek predstavila potek priprave in načrtovanje tovrstnih programov, jim razkazala učilnice ter predstavila načine obveščanja in promocije. Skupaj so ugotavljali, da je potrebno veliko dela in truda vložiti v pripravo in obveščanje, uspeh pa je zagotovljen šele, ko ljudje dobijo zaupanje v ustanovo. Ob koncu obiska so se pridružili skupini, ki jo vodi Jasmina Levičar – študijski krožek Glasbeno izražanje ob zvokih citer.

Iz Šentjurja so se avstrijski gostje odpravili v Šmarje pri Jelšah. Tam sta jih sprejela direktor knjižnice in Jana Turk Šulc, ki skrbi za aktivnosti za starejše. Predstavila sta jim delovanje aktivnosti za starejše. Obiskali so tečaj angleškega jezika, kjer so se udeleženci predstavili, Andreja Kovačević, ki vodi jezikovne tečaje, pa jim je razložila specifična znanja, ki so potrebna za poučevanje tujega jezika starejših oseb. Ob zaključku obiska so si ogledali še poučen film o delovanju aktivnosti za starejše. Jana Turk Šulc pa jim je predstavila način izbire aktivnosti za starejše.

Iz Šmarja pri Jelšah so se vrnili na zaključni del v Celje. Primož Božnik je vodil delavnico Kreiranje idej, na kateri so iskali aktivnosti, ki jih bodo izvajali v Globasnici.

asso-celje-izmenjava-dec2014-33asso-celje-izmenjava-dec2014-34
asso-celje-izmenjava-dec2014-20asso-celje-izmenjava-dec2014-28