Aktivnosti projekta ASSO se izvajajo po načrtu

18. novembra 2014 smo se partnerji v projektu ASSO zbrali na sestanku pri Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Mariboru. Glavni namen sestanka je bil predstavnikom Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme predstaviti dosedanje aktivnosti v našem projektu.

Po uvodni predstavitvi smo pregledali vse kazalnike in skupaj ugotavljali, da projekt teče po načrtu in da dosegamo vse zastavljene cilje. Manjše pomanjkljivosti, ki so bolj tehnične narave, bomo hitro odpravili, sicer pa nadaljujemo po zastavljenem načrtu.

Na koncu smo partnerji izkoristili priložnost še za samostojni sestanek projektne skupine in dorekli še določene zadeve glede izvajanja projekta v prihodnjih mesecih.