ASSO prinaša v Globasnico novo življenje

V ponedeljek, 4. novembra 2014 smo na novinarski konferenci predstavili novo ponudbo za starejšo generacijo v Globasnici in njeni okolici.

Prostori koroške Caritas, v delavnici »Florijan« v Globasnici, ki so bili prvotno namenjeni ljudem s posebnimi potrebami, so po novem na razpolago tudi starejšim ljudem. Čezmejni projekt Avstrijsko-slovensko socialno omrežje ASSO je namreč ustanovil Informacijsko pisarno in Dnevni center aktivnosti za starejše. Projekt, večinoma financiran s sredstvi EU, ima namen starejšim ljudem v regiji Spodnje Koroške omogočiti kakovostno, zdravo in aktivno staranje in ohranjati njihovo telesno in duševno vitalnost. V programu zasledimo predavanja, pogovore in tečaje – vse tudi v slovenščini, kar je za starejšo generacijo še posebno pomembno, ugotavlja projektni vodja ASSO Bernard Sadovnik. Celoten program prireditev v centru je v času financiranja s strani EU brezplačen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poudaril je tudi pomen socialnih stikov in mreženja, saj ne gre samo za možnost druženja starejših v Globasnici, temveč tudi z uporabniki dnevnih centrov iz Slovenije. To omogočajo projektni partnerji, ki vodijo takšne centre v Celju in Ljubljani.

„Mladi in starejši za starejše“ je drugi bistveni del projekta, poudarja Sadovnik. Mladi, ki želijo priti v stik s starejšo generacijo in pomagati in tisti starejši, ki so še vitalni in pri močeh, bodo prostovoljno nudili pomoč pri prevozih, nakupih in drugih dejavnostih, ki jih nekateri težko opravljajo sami.

Tretji pomemben steber je Informacijska pisarna, ki deluje znotraj Dnevnega centra aktivnosti. Starejšim bodo poskušali pomagati z informacijami glede oskrbe, pokojnine, pravne pomoči in tudi česa drugega. Tudi tu je za slovensko narodno skupnost zelo pomembno, da bodo uporabniki do informacij lahko prišli v slovenskem jeziku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Igor Krevl, govornik vodilnega partnerja tega projekta in sicer Inštituta za širjenje inovativnosti in kulture Hevreka, poudarja predvsem čezmejno sodelovanje in prenos dobrih praks iz Slovenije v Avstrijo. Samo v Ljubljani je aktivnih 6 dnevnih centrov in sedaj bi radi, da se izkušnje prenašajo še v nova okolja.

Obe ponudbi – Informacijska pisarna in Dnevni center aktivnosti za starejše – sta že na voljo, k obisku so vabljeni vsi. Gospodinjstva v okraju Velikovec so že prejela vse informacije o ponudbi tudi v pisni obliki in koordinatorka dnevnega centra in informacijske pisarne Jasmine Gutovnik je na voljo za vsa vprašanja in informacije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z novo ponudbo so zadovoljni tudi v koroški Caritas. Direktor Jože Marketz je izpostavil, da je projekt edinstvena in izredno dobrodošla ponudba za starejšo generacijo, ki sicer vedno bolj zahaja v izolacijo in osamelost.