ASSO, Avstrijsko-slovensko socialno omrežje

V luči trajnostnega in skladnega razvoja smo se povezali trije slovenski in dva avstrijska partnerja, ki bomo do 31. marca 2015 vzpostavili čezmejno socialno omrežje, ki bo omogočalo prenos idej, storitev in osebja med čezmejnimi regijami in povečalo kakovost življenja starejših v Sloveniji in Avstriji.

Projektno partnerstvo vodi Inštitut za širjenje inovativnosti in kulture Hevreka! iz Ljubljane, sodelujemo pa še Alpsko–jadranski center za čezmejno sodelovanje AACC iz Celovca, Mestna zveze upokojencev Ljubljana, Social d.o.o. iz Celja, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk iz Celovca in Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta.

V okviru projekta bomo ustanovili center dnevnih aktivnosti Globasnica, ki bo s svojimi pestrimi vsebinami in programi zagotavljal starejšim aktivno vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije. Hkrati bo ta center tudi prostor medgeneracijskega sožitja in sodelovanja. Projekt se bo izvajal s ciljem prispevati k izboljšanju storitev za starejše osebe na čezmejnem območju, k povečanju čezmejnega, medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja in k ohranjanju kulturne in jezikovne dediščine Slovenije in Avstrije.

Več o projektu

ASSO-logo